പേജ്_ബാനർ

ശൂന്യമായ നെസ്റ്റേഴ്സിനെ പരിപാലിക്കുക, സ്നേഹം കൈമാറുക


പ്രായമായവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിനും ബഹുമാനിക്കുന്നതിനും സ്നേഹിക്കുന്നതിനുമുള്ള ചൈനീസ് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മികച്ച പാരമ്പര്യം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും ശൂന്യമായ-കൂട്ടുകാരെ സമൂഹത്തിന്റെ ഊഷ്മളത അനുഭവിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതിനുമായി, റോയൽ ഹോൾഡിംഗ്സ് ഗ്രൂപ്പ് നിരവധി തവണ ശൂന്യ-നെസ്റ്ററുകൾ സന്ദർശിച്ച് പ്രായമായവരെ അനുശോചനം അറിയിച്ചു. സ്നേഹനിർഭരമായ സ്നേഹ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു.

വാർത്ത (1)
വാർത്ത (2)

പ്രായമായവരുടെ മുഖത്ത് സന്തോഷം നിറഞ്ഞ പുഞ്ചിരി കാണുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രോത്സാഹനമാണ്.ദരിദ്രരെയും വികലാംഗരെയും ലഘൂകരിക്കുക എന്നത് ഓരോ സംരംഭവും ഏറ്റെടുക്കേണ്ട സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.റോയൽ ഹോൾഡിംഗ്സ് ഗ്രൂപ്പിന് സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാനും പൊതുക്ഷേമ സംരംഭങ്ങളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കാനും യോജിപ്പുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിനായി പരമാവധി ചെയ്യാനും ധൈര്യമുണ്ട്.

വാർത്ത (3)

ദരിദ്രരെയും വികലാംഗരെയും സഹായിക്കുക, തണുത്ത ശൈത്യകാലത്തെയും ചൂടിനെയും അതിജീവിക്കാൻ ഏകാന്തതയും വിധവകളും ആയ വൃദ്ധരെ സഹായിക്കുക.

വാർത്ത (4)

പോസ്റ്റ് സമയം: നവംബർ-16-2022