പേജ്_ബാനർ

അലുമിനിയം പ്രൊഫൈൽ

  • അലുമിനിയം പ്രൊഫൈൽ അലോയ് 6063-T5,6061-T6

    അലുമിനിയം പ്രൊഫൈൽ അലോയ് 6063-T5,6061-T6

    ജീവിതത്തിൽ താരതമ്യേന സാധാരണ അലുമിനിയം ഉൽപ്പന്നമാണ് അലുമിനിയം പ്രൊഫൈൽ.ഉദാഹരണത്തിന്, സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകൾ, വെയർഹൗസ് ഷെൽഫുകൾ മുതലായവയിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണുന്ന ഷെൽഫുകൾ അലുമിനിയം പ്രൊഫൈലുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്.വ്യാവസായിക മേഖലയിലും ഇത് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ഫാക്ടറികൾ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഫാക്ടറികൾ, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഫാക്ടറികൾ, ഈ സ്ഥലങ്ങൾ ധാരാളം ഉപയോഗിക്കുന്നു.